Cennik

Cennik

Gmina Dopiewo

Typ opłat:

Abonament* 800 zł
6:30 – 17:00
do 10,5 godzin dziennie

ico-child

 

Wpisowe wynosi 450 zł.

*Do ceny abonamentu należy doliczyć stawkę dzienną

 

W cenie pobytu abonamentowego:

Opieka niań, zajęcia z plastyki twórczej, rytmiki, zajęcia edukacyjne i teatralne
oraz codzienne lekcje języka angielskiego wg. programu „Dwujęzyczność dzieci”.

Stawka dzienna:

19,50 PLN/dzień **opłata odliczeniowa stanowiąca całodzienne wyżywienie: 
soki, woda mineralna, pieluszki jednorazowe, środki higieniczne, pomoce edukacyjne,
(płatne z góry za miesiąc).

** Opłata odliczeniowa stanowi kwotę do odliczania w następnym miesiącu za nieobecność dziecka
w żłobku, o nieobecności należy powiadomić co najmniej dzień wcześniej do godz. 10:00.

Specjalny pakiet rodzinny

10% zniżki kwoty abonamentu dla każdego z rodzeństwa

50% zniżki kwoty wpisowego dla drugiego dziecka,
100% zniżki kwoty wpisowego dla trzeciego dziecka

Pakiet adaptacyjny

650 zł za 50 godzin

Cena zawiera:
opiekę niań, zajęcia adaptacyjne, wyżywienie oraz środki higieniczne (pieluszki jednorazowe, chusteczki itp.).

Gmina Tarnowo Podgórne

Typ opłat:

Za całość 750 zł*

Wpisowe wynosi 450 zł.

* Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece mad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki wraz ze zmianą z dnia 12 grudnia 2017 r. uchwała Nr LIII/851/2017 od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 700,00 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Pozostałe gminy

Typ opłat:

Abonament* 1000 zł

6:30 – 17:00
do 10,5 godzin dziennie

 

Wpisowe wynosi 450 zł.

*Do ceny abonamentu należy doliczyć stawkę dzienną

Czytaj wiecej Zwin