Edukacja

Poranny blok edukacyjny

Składa się z kilkunastominutowych części, takich jak:

  • Rytmiczno – muzyczna
  • Matematyczno – logiczna
  • Słownikowa – poszerzanie słownictwa
  • Manualna
  • Plastyczna
  • Sportowo – ruchowa
Popołudniowe zajęcia z języka angielskiego

Korzystamy z gminnego programu „Dwujęzyczność dzieci”. Zajęcia odbywają się codziennie.

Globalne czytanie
Trening samodzielności i higieny

W ciągu całego dnia dzieci są wdrażane i uczone samodzielności w jedzeniu,  piciu, myciu, korzystaniu z nocniczka, rozbieraniu, ubieraniu, sprzątaniu zabawek.