Cennik

Cennik

Typ opłat:
Abonament *

ico-child

6:30 – 17:00
do 10,5h dziennie
800 PLN

 

* – Wpisowe wynosi 450 pln. Możliwość zapłaty w ratach.

W cenie pobytu abonamentowego:

Opieka niań, zajęcia z plastyki twórczej, rytmiki, zajęcia edukacyjne i teatralne
oraz codzienne lekcje języka angielskiego wg. programu „Dwujęzyczność dzieci”.

Do ceny abonamentu należy doliczyć stawkę dzienną:
19,50 PLN/dzień ** – opłata odliczeniowa stanowiąca całodzienne wyżywienie,
soki owocowe, woda mineralna, pieluszki jednorazowe, kosmetyki do pielęgnacji, pomoce edukacyjne (płatne z góry za miesiąc).

** – Opłata odliczeniowa stanowi kwotę do odliczania w następnym miesiącu za nieobecność dziecka
w żłobku, o nieobecności należy powiadomić co najmniej dzień wcześniej do godz. 8.00.

Specjalny pakiet rodzinny

 

Abonament dla rodzeństwa- 650 pln

50% zniżki kwoty wpisowego dla drugiego dziecka,
trzecie bez wpisowego

Pakiet adaptacyjny

50-godzinny – 450 pln

Zawiera: opiekę niań, śniadanie, zajęcia adaptacyjne.

Tarnowo Podgórne

Typ opłat:
Za całość z wyżywieniem i środkami higieny

750 PLN*

* Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece mad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki wraz ze zmianą z dnia 12 grudnia 2017 r. uchwała Nr LIII/851/2017 od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 700,00 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Cennik opieki popołudniowej i wieczornej

Typ opłat:
Cena za godzinę

17:00 – 22:00
10 PLN *

22:00 – 6:30
100 PLN *

* – za każdą rozpoczętą godzinę

Cena obejmuje:

Cena obejmuje: opiekę wykwalifikowanej opiekunki, zabawy relaksacyjne,
bajkoczytanie, zajęcia domowe, np. pieczenie chleba. Pobyt w grupie nie przekraczającej 5 dzieci. W okresie letnim pobyt na ogródku.

Czytaj wiecej Zwin