Najlepszy Żłobek
w gminie Dopiewo

 

Zapisy

Jak zapisać dziecko do żłobka? Poniżej 4 kroki wyjaśniające proces zapisu dziecka do żłobka. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej i wpłaty automatycznie Twoje zgłoszenie zostaje umieszczone na liście osób przyjętych.

 • 1. Zapoznaj się
  z informacjami

  Zawartymi na stronie
  www.lesnachatka.com

  Jeśli chcesz ominąć Krok 2?
  Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej
  i wpłaty, skontaktujemy się z Tobą w celu podpisania umowy.

 • 2. Odwiedź
  placówkę

  Dowiesz się więcej, tak abyś mógł podjąć decyzję. Wspólnie ustalimy i dostosujemy się do indywidualnych potrzeb Rodziny.

 • 3. Zapłać
  wpisowe

  Umieszczając w tytule przelewu imię
  i nazwisko dziecka oraz numer kontaktowy. Po dokonaniu wpłaty skontaktujemy się w celu ustalenia terminu podpisania umowy
  i dostarczenia aktualnej karty zgłoszeniowej.

 • 4. Rozpocznij
  adaptację

  Na drugą wizytę w placówce zapraszamy Mamę i Tatę
  z dzieckiem. Wspólnie z nianią zwiedzamy placówkę i bawimy się z dzieckiem w jego sali. Podpisujemy też umowę. Ustalamy terminy dostarczenia Karty zgłoszeniowej i harmonogram adaptacji dziecka w placówce bez Mamy.

Skorzystaj z dofinansowania z ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie;  Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/15, którego celem jest  zwiększenie w Gminie Dopiewo aktywności zawodowej 17 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt zakłada stworzenie we wsi Zakrzewo 17 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od września 2016 do sierpnia 2017 opieką żłobkową 17 dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Dopiewo i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Czytaj wiecej

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie;  Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/15, którego celem jest  zwiększenie w Gminie Dopiewo aktywności zawodowej 17 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt zakłada stworzenie we wsi Zakrzewo 17 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od września 2016 do sierpnia 2017 opieką żłobkową 17 dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Dopiewo i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie;  Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/15, którego celem jest  zwiększenie w Gminie Dopiewo aktywności zawodowej 17 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt zakłada stworzenie we wsi Zakrzewo 17 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od września 2016 do sierpnia 2017 opieką żłobkową 17 dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Dopiewo i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik  numer 1

Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik  numer 2

Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik  numer 3

Umowa powierzenia dziecka 

INFORMACJA O PROJEKCIE UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Projekt pn.  Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie (Numer identyfikacyjny:RPWP.06.04.01-30-0052/15) zwany dalej „Projektem” jest realizowany przez Pierwszy Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Leśna Chatka Puchatka” Danuta Strzesak ul. Zacisze 22, Zakrzewo 62-070 Dopiewo na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą:  Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w ramach Osi Priorytetowej 6 WRPO 2014+: Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 6.4.1 pn.  „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.

Czytaj wiecej

Projekt pn.  Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie (Numer identyfikacyjny:RPWP.06.04.01-30-0052/15) zwany dalej „Projektem” jest realizowany przez Pierwszy Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Leśna Chatka Puchatka” Danuta Strzesak ul. Zacisze 22, Zakrzewo 62-070 Dopiewo na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą:  Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w ramach Osi Priorytetowej 6 WRPO 2014+: Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 6.4.1 pn.  „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.

Projekt pn.  Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie (Numer identyfikacyjny:RPWP.06.04.01-30-0052/15) zwany dalej „Projektem” jest realizowany przez Pierwszy Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Leśna Chatka Puchatka” Danuta Strzesak ul. Zacisze 22, Zakrzewo 62-070 Dopiewo na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą:  Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w ramach Osi Priorytetowej 6 WRPO 2014+: Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 6.4.1 pn.  „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.

Cennik

Cennik

Typ opłat:
Abonament *

ico-child

6:30 – 17:00
do 10,5h dziennie
700 PLN

maksmalnie do 17:00
do 7h dziennie
600 PLN

* – Wpisowe wynosi 450 pln. Możliwość zapłaty w ratach.

W cenie pobytu abonamentowego:

Opieka niań, zajęcia z plastyki twórczej, rytmiki, zajęcia edukacyjne i teatralne
oraz codzienne lekcje języka angielskiego wg. programu „Dwujęzyczność dzieci”.

Do ceny abonamentu należy doliczyć stawkę dzienną:
18 PLN/dzień ** – opłata odliczeniowa stanowiąca całodzienne wyżywienie,
soki owocowe, woda mineralna, pieluszki jednorazowe, kosmetyki do pielęgnacji, pomoce edukacyjne (płatne z góry za miesiąc).

** – Opłata odliczeniowa stanowi kwotę do odliczania w następnym miesiącu za nieobecność dziecka
w żłobku, o nieobecności należy powiadomić co najmniej dzień wcześniej do godz. 8.00.

Specjalny pakiet rodzinny

10% zniżki kwoty abonamentowej dla drugiego dziecka.

25% zniżki kwoty abonamentowej dla trzeciego.

50% zniżki kwoty wpisowego dla drugiego dzieca,
trzecie bez wpisowego

Ceny pakietów *

80-godzinny – 700 pln
50-godzinny – 450 pln
40-godzinny – 380 pln
30-godzinny – 300 pln
20-godzinny – 200 pln

* – Wpisowe w wysokości połowy ceny karnetu

Ceny pobytów karnetowych:
Nie obejmują pieluszek jednorazowych, kosmetyków do pielęgnacji oraz całodziennego wyżywienia. Dopłata w wysokości 10 PLN tylko w te dni, kiedy pobyt dziecka w Żłobku przekracza 5 godzin.

Cennik opieki popołudniowej i wieczornej

Typ opłat:
Cena za godzinę

17:00 – 22:00
10 PLN *

22:00 – 6:30
100 PLN *

* – za każdą rozpoczętą godzinę

Cena obejmuje:

Cena obejmuje: opiekę wykwalifikowanej opiekunki, zabawy relaksacyjne,
bajkoczytanie, zajęcia domowe, np. pieczenie chleba. Pobyt w grupie nie przekraczającej 5 dzieci. W okresie letnim pobyt na ogródku.

Weekend

Typ opłat:
Za całość

Piątek od 17 –
Poniedziałek do 6:30
250 PLN

* – Opieka nocna dotyczy tylko dzieci w wieku powyżej 18 miesięcy. Powyższe ceny nie obejmują
wyżywienia i pieluszek jednorazowych

Edukacja

Według najnowszych badań neuropedagogiki umysł małego dziecka jest najbardziej nastawiony na poznawanie świata do 4 roku życia. Efektywna edukacja musi odbywać się jednak w atmosferze spokoju, bezpieczeństwa, zaufania i szacunku. Dlatego w naszej placówce dzieci spotykają się tylko z osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje, ale przede wszystkim obdarzonymi pogodą ducha, rzetelnością i uczciwością. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody kształcenia małych dzieci: ilustracji muzycznej Batti Strauss, plan daltoński, Weroniki Sherborne

Poranny blok edukacyjny

Składa się z kilkunastominutowych części, takich jak:

 • Rytmiczno – muzyczna
 • Matematyczno – logiczna
 • Słownikowa – poszerzanie słownictwa
 • Manualna
 • Plastyczna
 • Sportowo – ruchowa
Popołudniowe zajęcia z języka angielskiego

Korzystamy z gminnego programu „Dwujęzyczność dzieci”. Zajęcia odbywają się codziennie.

Globalne czytanie
Trening samodzielności i higieny

W ciągu całego dnia dzieci są wdrażane i uczone samodzielności w jedzeniu,  piciu, myciu, korzystaniu z nocniczka, rozbieraniu, ubieraniu, sprzątaniu zabawek.

Program dnia

 • 6:30 - 7:00
  Przybywanie dzieci do Chatki
 • 7:00 - 7:45
  Przygotowanie i zjedzenie pierwszego śniadania oraz higiena po jedzeniu
 • 8:00 - 10:00
  Puchatek zaprasza do wspólnych zabaw edukacyjnych i ruchowych
 • 10:00 -10:15
  Puchatkowe "co nieco", czyli przerwa na drugie śniadanie
 • 10:15 - 11:30
  Zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy edukacyjne w razie niepogody
 • 11:30 - 12:00
  Jemy smakowitą zupkę
 • 12:00 - 14:00
  Ukołysanie do snu czytaniem bajek z muzyką
 • 14:00 - 14:45
  Drugie danie dla spragnionego brzuszka
 • 14:45 - 15:30
  Nauka języka angielskiego
 • 15:30 - 16:15
  Serwujemy Puchatkowy deser
 • 16:15 - 17:30
  Zabawy wyciszające, relaksacyjne

„Klucz do uczenia się”

Technologia rozwoju dzieci
logo_klucz

Kadra

 •  
  Danuta Strzesak
  Dyrektor Żłobka

  Pogoda ducha i życiowy optymizm to jej nieodłączne dobre duszki.

  Ma 20-letnią praktykę w pracy z dziećmi, studia pedagogiczne dzienne i podyplomowe z oligofrenopedagogiki, wiele kursów specjalistycznych,takich jak: Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” Metody dr P. i G. Dennison, Ruch rozwijający Weroniki Sherborn.

 •  
  Elżbieta Jaśkowiak
  Zastępca Dyrektora, Opiekunka grupy - Kubusie

  Kocha dzieci. Jej łagodność, uśmiech i optymizm rozświetla każdy dzień pełen zabawy.  Jest mamą trójki dzieci, ma 10-cio letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 2011 roku jest Opiekunką w Leśnej Chatce, a dodatkowo odpowiada za kontakt z Rodzicami.

  Ukończyła  2-letnie studium „opiekunka dziecięca”.

 •  
  Anna Oczujda
   Opiekunka grupy - Motyle

  Ciocia Ania to niania z wieloletnim stażem pracy z dziećmi. Oaza spokoju, którą dzieci kochają. Jest to Osoba uporządkowana, cierpliwa i konsekwentna,a przy tym uśmiechnięta i czuła.

  W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje wiele pomocy pedagogicznych, a prace plastyczne urozmaica wieloma technikami i materiałami.

 •  
  Karolina Białek
  Opiekunka grupy- Kangurki

  Opiekunka dziecięca i studentka psychologii. W swojej pracy ceni sobie szczerość oraz indywidualne podejście do każdego dziecka. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i pozytywnie  motywuje do dalszego działania. W Naszym Żłobku prowadzi zajęcia sensoryczne.

 •  
  Ciocia Luiza
  Opiekunka grupy- Kangurki

  Ciocię Luizę cechuje spokój i łagodność, a także zamiłowanie do świata uporządkowanego. Daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ładu oraz sympatii jaką darzy każde dziecko.

 •  
  Paulina Walkowiak
  Opiekunka grupy- Piraci

  Ulubiona ciocia najmłodszych.  Nie tylko niejadki chcą być karmione przez ciocię Paulinkę. Codziennie rano prowadzi dzieci do odpowiedniej sali. To dzięki niej każdy poranek jest wesoły i pełen pozytywnej energii.

 •  
  Ciocia Justynka
  Opiekunka grupy- Piraci

  Ciocia Justynka to niezwykle ciepła osoba. Prowadzi grupę najmłodszych dzieci, które najbardziej potrzebują ciepła i przytulenia.